» » » Про проходження курсів підвищення кваліфікації

Про проходження курсів підвищення кваліфікації

Автор: admin 19-09-2016, 16:21

ВОЛОДАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

 НАКАЗ

 13.06.2016 смт Володарка № 245

 

Про проходження курсів підвищення

кваліфікації педагогічними працівниками

району в 2016/2017 навчальному році

на базі Комунального навчального закладу

Київської обласної ради «Академія неперервної освіти»

 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 10.09.2013 №1/9-617 «Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників», листа Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти» «Про графік курсів підвищення кваліфікації на 2016/2017 навчальний рік», з метою підвищення ефективності управлінської діяльності керівників навчальних закладів та рівня їх професійної майстерності, стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Затвердити графік проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками району в 2016/2017 навчальному році на базі Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти» ( додаток 7,8,9,10,11 ).

 

2. Керівникам навчальних закладів району:

 

2.1. Забезпечити виконання плану проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників усіх категорій у 2016/2017 навчальному році, враховуючи їх професійні запити, здобуті рівні освіти, присвоєні за результатами атестації кваліфікаційні категорії та вимоги державних освітніх і кваліфікаційних стандартів з відривом від основної роботи .

2.2. Направити на курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників, що мають стаж не менше 2 років .

2.3. Дотримуватись вимог пунктів 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 3.25. Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

2.4. Забезпечити видачу направлень педагогічним працівникам згідно вимог (додаток 1, 2, 3, 4, 5,6).

2.5.Забезпечити своєчасне прибуття слухачів на курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

3. Районному методичному кабінету відділу освіти (Гончарук А.М.):

 

3.1.Забезпечити проходження курсів підвищення кваліфікації новопризначених керівників навчальних закладів освіти та працівників районного методичного кабінету.

3.2. Надіслати графік проходження курсів у навчальні заклади району до 20.06.2016 року.

3.3. Надіслати зміни до графіку проходження курсів ( в разі виникнення) до Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» до 20.08.2016 року.

4. Зареєструватися слухачеві на курсах підвищення кваліфікації не пізніше ніж за два тижні до початку курсів на порталі КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти».

5. Проводити фінансування в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків на потреби освіти.

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Начальник відділу освіти В.Л.Рафальська

 

 

З наказом ознайомлені:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до наказу відділу освіти

13.06.2016 № 245

 

З метою дотримання єдиних вимог до оформлення та подання документів на проходження курсового підвищення кваліфікації педагогічними працівниками району, надсилаємо перелік документів, які повинен мати при собі слухач курсів:

- Оригінал направлення на курси підвищення кваліфікації, завірений печаткою та підписом керівника навчального закладу;

- наказ відділу освіти про відрядження слухача;

- паспорт (для поселення у гуртожиток);

- копію диплому, завірену керівником закладу;

- примірник наказу КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» від 08.05.2015 № 177-а «Про першочергові заходи із запобігання та протидії корупції в КВНЗ КОР «КОІПОПК».

 

Вимоги до оформлення направлення

 

Направлення видається навчальним закладом за основним місцем роботи та оформляється на бланку закладу або на аркуші форматом А-4, А-5 з кутковим штампом та вихідним номером.

Звертаємо вашу увагу, що у направлені має бути чітко прописано:

· назва курсів (фахові (зразок 1), з проблеми (зразок 2), з проблеми із зазначенням авторів-розробників (зразок 3), за очно-заочною, дистанційною формами навчання (зразок 4);

· повний термін проходження курсів;

· спеціальність за дипломом, номер диплому;

· посада (вказати всі предмети, що викладає вчитель) та кваліфікаційна категорія;

· повна назва закладу освіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направлення на курси підвищення кваліфікації реєструється у книзі видачі направлень.

Книга реєстрації направлення обов'язково поаркушно пронумеровується, прошнуровується, підписується керівником навчального закладу і скріплюється печаткою.

 

№ з/п

ПІП

посада

спеціальність за дипломом

категорія

тематика курсів

термін проходження

примітка

на даний час

на яку претендує

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Додаток 2

до наказу відділу освіти

13.06.2016 № 245

 

 

Приклад повністю оформленого направлення

 

 

НАПРАВЛЕННЯ № 55

 

На курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми "Організація профорієнтаційної роботи, допрофільного та профільного навчання в загальноосвітньому навчальному закладі" (для директорів загальноосвітніх навчальних закладів, заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів з навчально-виховної роботи); (додатково: вчителів української мови і літератури)

з "12" вересня 2016 року до "23" вересня 2016 року направляється

Петренко Валентина Григорівна,

учитель української мови і літератури, КЕ №005645

Заступник директора загальноосвітнього навчального закладу з навчально-виховної роботи Пархомівськогого навчально-виховного об'єднання "Загальноосвітня школа I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад" Володарської районної державної адміністрації,

кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»

 

М.П.

 

Керівник закладу освіти (підпис) ПІП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Додаток 3

до наказу відділу освіти

13.06. 2016 № 245

 

Зразок №1

 

НАПРАВЛЕННЯ № _____

 

На курси підвищення фахової кваліфікації­­­­­­­­­­­­ вчителів української мови і літератури­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

з "____" ___________ _____ року до "____" ____________ _____ року направляється

______________________________________________________________________

( прізвище, ім'я, по батькові )

_______________________________________________________________________

( спеціальність за дипломом про вищу освіту, № диплома)

_______________________________________________________________________

( посада )

______________________________________________________________________

( повна назва навчального закладу )

 

 

(кваліфікаційна категорія)

 

 

М.П.

 

Керівник закладу освіти (підпис) ПІП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Додаток 4

до наказу відділу освіти

13.06. 2016 № 245

 

Зразок №2

 

 

НАПРАВЛЕННЯ № _____

 

На курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми "Упровадження інноваційних технологій навчання у практику роботи початкової школи» (для вчителів початкових класів)

з "____" __________ _____ року до "____" _____________ _____ року направляється

_______________________________________________________________________

( прізвище, ім'я, по батькові )

_______________________________________________________________________

( спеціальність за дипломом про вищу освіту, № диплома)

_______________________________________________________________________

( посада )

_______________________________________________________________________

( повна назва навчального закладу )

(кваліфікаційна категорія)

 

 

М .П.

Керівник закладу освіти (підпис) ПІП


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

до наказу відділу освіти

13.06. 2016 № 245

 

 

 

Зразок №3

 

НАПРАВЛЕННЯ № _____

 

На курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми "Компетентнісний підхід до реалізації змісту природничо-математичної освіти молодших школярів" (розробники: І.М.Дишлева, А.О.Седеревічене); (для вчителів початкових класів)

з "____" __________ _____ року до "____" _____________ _____ року направляється

_______________________________________________________________________

( прізвище, ім'я, по батькові )

_______________________________________________________________________

( спеціальність за дипломом про вищу освіту, № диплома)

_______________________________________________________________________

( посада )

_______________________________________________________________________

( повна назва навчального закладу )

_______________________________________________________________________________________________________________((кваліфікаційна категорія)

 

М.П.

Керівник закладу освіти (підпис) ПІП


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

до наказу відділу освіти

13.06. 2016 № 245

 

 

 

Зразок №4

 

 

НАПРАВЛЕННЯ № _____

 

На курси підвищення фахової кваліфікації­­­­­­­­­­­­ вчителів української мови і літератури (додатково: вчителів … з одного предмета (якщо очно-заочна форма навчання) чи двох предметів (якщо дистанційна форма навчання)­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

з "____" ___________ _____ року до "____" ___________ _____ року направляється

_______________________________________________________________________

( прізвище, ім'я, по батькові )

_______________________________________________________________________

( спеціальність за дипломом про вищу освіту, № диплома)

_______________________________________________________________________

( посада )

_______________________________________________________________________

( повна назва навчального закладу )

 

(кваліфікаційна категорія)

 

М.П.

 

 

Керівник закладу освіти (підпис) ПІП


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7

до наказу відділу освіти

13.06.2016 № 245

 

План-графік

проходження курсів підвищення фахової кваліфікації за дистанційною формою навчання керівними кадрами та педагогічними працівниками

у 2016/2017 навчальному році

 

Категорія педагогічних працівників

К-ть

Прізвище та ініціали

Навчальний заклад

Зміст діяльності, етап

Термін проходження

Директори загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїв, гімназій, НВО, НВК,

шкіл-інтернатів, дитячих будинків

3

Невінська Алла Анатоліївна

 

 

Полякова Валентина Юріївна

 

 

Коренчук Надія Володимирівна

Логвинське НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів –ДНЗ»

Косівське НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів –ДНЗ»

Тадіївський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів -дитячий садок»

 

Організаційно-настановча сесія (очний - 2 дні)

Керована самостійна робота слухача (дистанційний)

Заключна сесія

20.09 – 21.09.16

 

 

22.09.16– 19.03.17

 

 

20.03.17

Заступники директорів з НВР,НМР загальноосвітніх навчальних закладів ліцеїв, гімназій, НВО, НВК, шкіл-інтернатів, дитячих будинків

 

2

Князюк Ірина Володимирівна

 

 

Змієвська Наталія Миколаївна

Косівське НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів –ДНЗ»

Мармуліївське НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів –ДНЗ»

 

Організаційно-настановча сесія (очний - 2 дні)

Керована самостійна робота слухача (дистанційний)

Заключна сесія

04.10 – 05.10.16

 

 

06.10.16– 03.04.17

 

 

04.04.17

Учителі англійської, німецької, французької, іспанської мов

 

 

1

Лигір Ірина Сергіївна

 

 

 

Цибульська Ірина Валеріївна

Лобачівське НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів –ДНЗ»

Завадівський НВК

Організаційно-настановча сесія (очний - 2 дні)

Керована самостійна робота слухача (дистанційний)

Заключна сесія

26.10 – 27.10.16

 

28.10.16 – 25.04.17

 

 

26.04.17

Учителі зарубіжної літератури, російської мови

 

 

1

Білоцерківська Оксана Василівна

Володарська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 ім.В.П.Мельника

Організаційно-настановча сесія (очний - 2 дні)

Керована самостійна робота слухача (дистанційний)

Заключна сесія

13.12 – 14.12.16

 

 

15.12.16 – 05.06.17

 

 

06.06.17

Учителі математики

 

3

Мартинюк Тетяна Степанівна

 

Вольвах Сергій Петрович

 

 

 

Сікорська Людмила Петрівна

Гайворонський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів –ДНЗ

Володарська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 ім.В.П.Мельника

Рубченківське НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів –ДНЗ»

Організаційно-настановча сесія (очний - 2 дні)

Керована самостійна робота слухача (дистанційний)

Заключна сесія

15.11 – 16.11.16

 

 

17.11.16 – 15.05.17

 

 

16.05.17

Учителі інформатики

2

Хорошунов Юрій Вікторович

 

 

Залєвський Петро Віталійович

 

 

Ярошенко Тетяна Володимирівна

Рудосільський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів –ДНЗ»

Рубченківське НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів –ДНЗ»

Володарська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

Організаційно-настановча сесія (очний - 2 дні)

Керована самостійна робота слухача (дистанційний)

Заключна сесія

22.09 – 23.09.16

 

 

24.09.16 – 20.03.17

 

 

21.03.17

Практичні психологи, соціальні педагоги ЗНЗ, ПТНЗ, інтернатних закладів

1

Король Любов Володимирівна

Матвіїський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів -ДНЗ

Організаційно-настановча сесія (очний -2 дні)

Керована самостійна робота слухача (дистанційний)

Заключна сесія

26.09 – 27.09.16

 

28.09.16 – 21.03.17

 

22.03.17

Учителі географії, економіки, київщинознавства, природознавства

1

Калабернюк Наталія Петрівна

Гайворонський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів –ДНЗ

 

Організаційно-настановча сесія (очний - 2 дні)

Керована самостійна робота слухача (дистанційний)

Заключна сесія

21.11 – 22.11.16

 

 

23.11.16 – 16.05.17

 

 

17.05.17

Учителі біології, основ здоров’я

 

3

Гордієнко Ольга Степанівна

 

 

 

Сяська Світлана Іванівна

 

 

Ковальська Валентина Петрівна

 

Володарська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 ім.В.П.Мельника

Лобачівське НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів –ДНЗ»

Завадівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів –ДНЗ»

 

Організаційно-настановча сесія (очний - 2 дні)

Керована самостійна робота слухача (дистанційний)

Заключна сесія

24.10 – 25.10.16

 

 

26.10.16 – 24.04.17

 

 

25.04.17

Учителі фізики та астрономії

1

Пасічник Наталія Миколаївна

Завадівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів –ДНЗ»

 

Організаційно-настановча сесія (очний - 2 дні)

Керована самостійна робота слухача (дистанційний)

Заключна сесія

29.08 – 30.08.16

 

 

31.08.16 – 27.02.17

 

 

28.02.17

Учителі трудового навчання

(технічні та обслуговуючі види праці)

2

Павлюк В'ячеслав Олексійович

 

 

Шерстньов Володимир Миколайович

 

 

 

Смілянський Олександр Миколайович

Тарганський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів –дитячий садок»

Мармуліївське НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів –ДНЗ»

 

Володарська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 ім.В.П.Мельника

 

Організаційно-настановча сесія (очний - 2 дні)

Керована самостійна робота слухача (дистанційний)

Заключна сесія

20.10 – 21.10.16

 

 

22.10.16 – 19.04.17

 

 

20.04.17

Учителі фізичної культури, захисту Вітчизни

2

Поліщук Мирослава Володимирівна

 

 

Пасічник Володимир Андрійович

Логвинське НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів –ДНЗ»

Лобачівське НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів –ДНЗ»

 

Організаційно-настановча сесія (очний - 2 дні)

Керована самостійна робота слухача (дистанційний)

Заключна сесія

05.12 – 06.12.17

 

 

06.12.16 – 30.05.17

 

 

31.05.17

Учителі музичного мистецтва, художньої культури, музичні керівники ДНЗ

3

Кошарська Світлана Костянтинівна

 

 

Брезіцька Надія Володимирівна

 

 

 

Рубченківське НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів –ДНЗ»

Городище Пустоварівна ЗОШ І-ІІІ ступенів

 

Організаційно-настановча сесія (очний - 2 дні)

Керована самостійна робота слухача (дистанційний)

Заключна сесія

14.09 – 15.09.16

 

 

16.09.16 – 13.03.17

 

 

14.03.17

Учителі образотворчого мистецтва

1

Кулінська Олена Борисівна

Завадівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів –ДНЗ»

 

Організаційно-настановча сесія (очний - 2 дні)

Керована самостійна робота слухача (дистанційний)

Заключна сесія

12.10 – 13.10.16

 

 

14.10.16 – 10.04.17

 

 

11.04.17

Учителі початкових класів, вихователі ГПД

 

 

7

 

Губарєва Марина Миколаївна

 

 

 

 

Костюченко Наталія

Володимирівна

Горбенко Тетяна Петрівна

 

Палківська Лариса Олександрівна

 

 

Мазур Олена Василівна

 

 

 

Сіваченко Валентина Іллівна

 

 

Штика Любов Миколаївна

 

Володарська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 ім.В.П.Мельника

 

Гайворонський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів –ДНЗ

Рогізнянське НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів –ДНЗ»

Косівське НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів –ДНЗ»

Завадівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів –ДНЗ»

Городище Пустоварівна ЗОШ І-ІІІ ступенів

 

Організаційно-настановча сесія (очний - 2 дні)

Керована самостійна робота слухача (дистанційний)

Заключна сесія

10.10 – 11.10.16

 

 

12.10.16 – 09.04.17

 

 

10.04.17

Вихователі дошкільних навчальних закладів

 

 

2

 

Зайчук Галина Мифодіївна

 

 

Задерака Алла Миколаївна

 

Зеленчук Ніна Миколаївна

Косівське НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів –ДНЗ»

Рудосільський НВК

 

Тарганський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів –ДНЗ»

Організаційно-настановча сесія (очний -2 дні)

Керована самостійна робота слухача (дистанційний)

Заключна сесія

17.11 – 18.11.16

 

 

19.11.16 – 10.0517

 

 

11.05.17

 

 

 

Завідувач районного методичного кабінету А.М.Гончарук


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 8

до наказу відділу освіти

13.06. 2016 № 245

 

 

План

проходження курсів підвищення фахової кваліфікації педагогічними працівниками,

які мають звання «учитель-методист», «вихователь-методист»,

«керівник гуртка-методист», «практичний психолог-методист»

у 2016/2017 навчальному році

 

п/п

Категорія слухачів

К-сть

Прізвище, ініціали

Навчальний заклад

Термін проходження

1.

Учителі української мови і літератури

1

Турніцька Оксана Миколаївна

 

Мірошник Інна Олексіївна

Володарська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

Володарська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2

08.11-10.11.2016

10.01-11.01.2017

06.03.2017

2.

Учителі хімії, біології, основ здоров’я, географії, економіки

2

Барилович Валентина Іванівна

Шинкарук Галина Станіславівна

Володарська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

 

11.10-13.10.2016

13.12-14.12.2016

02.03.2017

3.

Учителі образотворчого мистецтва, музичного мистецтва, музичні керівники ДНЗ, керівники гуртків відповідного напряму

1

Чепіль Олена Миколаївна

Володарська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

 

06.12-08.12.2016

07.02-08.02.2017

11.05.2017

4.

Учителі початкового навчання, вихователі ГПД

1

Снітко Надія Петрівна

Володарська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

 

13.09-15.09.2016

15.11-16.11.2016

24.01.2017

Усього:

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач районного методичного кабінету А.М.Гончарук


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 9

до наказу відділу освіти

13.06. 2016 № 245

План-графік

проведення курсів підвищення фахової кваліфікації з певної проблеми у 2016/2017 навчальному році на базі Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти»

 

Термін проходжен.

курсів

Назва курсів

Категорія працівників

к-ть

 

ПІП

 

Навчальний заклад

вересень

13.09-15.09

 

Курси підвищення фахової кваліфікації (короткотермінові) з проблеми «Інноваційні підходи до викладання інтегрованого курсу «Основи здоров’я» у 5-9 класах

учителі основ здоров’я, які мають відповідний сертифікат

 

 

2

 

Невінська Алла Анатоліївна

 

Курінна Інна Борисівна

 

Логвинське НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів –ДНЗ

Косівське НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів -ДНЗ»

19.09-30.09

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми «Розвиток компетентностей учнів у процесі вивчення шкільного курсу української мови і літератури»

(розробники: І.П. Ющук, С.І. Мірошник)

учителі української мови і літератури

1

Щербінс ька Леся Анатоліївна

Тарганський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів –дитячий садок»

19.09-30.09

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми «Упровадження технологій інтерактивного навчання та розвитку критичного мислення у процесі вивчення суспільствознавчих предметів»

(розробники: І.П. Бондарук, Т.О. Ремех)

учителі історії, правознавства та етики

2

Бурлака Олена Іванівна

 

Припишнюк Ігор Миколайович

Володарська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 ім. В.П.Мельника

19.09-30.09

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми «Сучасні підходи до розв’язування кількісних та якісних задач з хімії»

(розробники: І.І. Сотніченко, О.С.Бобкова )

учителі хімії

2

Герега Тетяна Василівна

 

Коренюк Тетяна Анатоліївна

Рудосільський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів –ДНЗ»

Тарганський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів –дитячий садок»

жовтень

жовтень

03.10-13.10

 

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми «Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях англійської мови»

(розробники: Н.М. Бендерець, Л.А. Карташова)

учителі англійської мови

 

 

1

Гордієнко Олександр Леонідович

Пархомівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів –ДНЗ»

03.10-13.10

 

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми «Компетентнісний підхід до реалізації змісту природничо-математичної освіти молодших школярів»

(розробники: А.О. Седеревічене, І.М. Дишлева)

учителі початкових класів, вихователі ГПД

 

 

6

Марценюк Алла Володимирівна

Руденко Любов Василівна

Гаврилко Тетяна Станіславівна

 

 

Тищенко Оксана Василівна

 

 

Яшук Олена Костянтинівна

 

Пожванюк Ніна Григорівна

Володарська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 ім. В.П.Мельника

 

Березнянський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів –дитячий садок»

Тадіївський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів –дитячий садок»

Лобачівське НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів –ДНЗ»

Городище Пустоварівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

 

листопад

листопад

31.10-11.11

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми «Психолого-педагогічні та методичні аспекти роботи з математично обдарованими дітьми»

(розробники: Г.В. Апостолова, Л.В. Ліпчевський)

учителі математики

1

Ходаківська Галина Яківна

Володарська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

31.10-11.11

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми «Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі школи І ступеня»

(розробники: Л.П. Ткаченко, В.М. Гудима)

вчителі початкових класів

 

1

Чижик Марина Миколаївна

Березнянський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів –дитячий садок»

 

 

14.11-25.11

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми «Інноваційні підходи до формування та розвитку ключових компетентностей учнів початкових класів» (розробники: І.М. Дишлева, А.М.Шевченко)

учителі початкових класів, вихователі ГПД

 

 

2

Тищенко Маріанна Володимирівна

 

 

Довгалюк Надія Петрівна

Городище Пустоварівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Мармуліївське НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів –ДНЗ»

грудень

грудень

28.11-09.12

 

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми «Управління дослідно-експери-ментальною роботою та інноваційною діяльністю в загальноосвітньому навчальному закладі»

директори ЗНЗ, заступни-ки директорів з навчально-виховної, науково-методичної роботи

1

Момотюк Наталія Іванівна

Рубченківське НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів-ДНЗ»

28.11-09.12

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми «Методика проведення лабораторних робіт та демонстраційного експерименту на уроках фізики та астрономії»

(розробники: Є.К. Авдєєв, Ю.В. Крупа)

учителі фізики та астрономії

1

Руденко Людмила Леонідівна

Володарська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 ім. В.П.Мельника

 

28.11-09.12

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми «Формування мовленнєвої компетентності молодшого школяра» (розробники: Л.П. Ткаченко, А.О. Ткаченко)

вчителі початкових класів, вихователі ГПД

 

 

6

Добровольська Людмила Павлівна

 

Шинкарук Ніна Самійлівна

 

Нестеренко Людмила Іванівна

 

 

Макосій Тетяна Василівна

 

Рижова Світлана Петрівна

 

 

Ткач Ольга Анатоліївна

Володарська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 ім. В.П.Мельника

Гайворонський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів –ДНЗ»

Тарганський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів –дитячий садок»

Рогізнянське НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів –ДНЗ»

Березнянський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів –дитячий садок»

Пархомівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів –ДНЗ»

28.11-09.12

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми «Формування життєвої компетентності дітей в різновікових групах дошкільних навчальних закладів» (розробники: Т.М. Корж, Н.І. Нечипорук)

вихователі ДНЗ

 

1

Назарчук Олена Миколаївна

Березнянський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів –дитячий садок»

 

12.12-23.12

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми «Організація і зміст діяльності гуртків науково-технічного напряму»

методисти і керівники гуртків науково-технічного напряму позашкільної освіти

1

Сурич Тамара Леонідівна

ВРЦТДЮ

січень

січень

16.01-27.01

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми «Сучасні підходи до управління навчальним закладом»

директори загальноосвітніх навчальних закладів, заступники директорів з НВР, НМР

1

Смітюх Володимир Павлович

Городище Пустоварівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

 

16.01-27.01

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми «Особливості викладання природничо-математичних дисциплін у профільній школі»

учителі, які викладають два предмети: математику й фізику

1

 

Ксендзюк Ольга Василівна

Рогізнянське НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів –ДНЗ»

 

16.01-27.01

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми «Формування здоров’язбережувальної компетентності молодшого школяра»

(розробник: І.М. Дишлева)

учителі початкових класів, вихователі ГПД

2

Микитенко Катерина Іванівна

 

 

Цимбалюк Людмила Іванівна

 

 

 

Тарганський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів –дитячий садок»

Пархомівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів –ДНЗ»

лютий

30.01-10.02

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми «Методика формування конструкторсько-технологічних умінь учнів у процесі проектування та виготовлення виробів із деревини на уроках технічної праці»

(розробники: В.В. Дейнега, М.Д. Ясінський)

учителі технічної праці

1

Чумак Борис Валерійович

Городище Пустоварівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

13.02-24.02

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми «Інноваційні підходи у вивченні української мови і літератури, зарубіжної літератури»

учителі, які викладають предмети: українську мову і літературу, зарубіжну літературу

 

5

Миронюк Людмила Іванівна

 

Приймаченко Раїса Василівна

 

Харченко Любов Валентинівна

 

 

Смітюх Оксана Олексіївна

 

Пустова Ольга Іванівна

Гайворонський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів –ДНЗ»

Логвинське НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів –ДНЗ»

Тадіївський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів –дитячий садок»

Мармуліївське НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів –ДНЗ»

Рубченківське НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів –ДНЗ»

13.02-24.02

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми «Особливості навчання спортивних ігор у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах»

учителі фізичної культури, керівники гуртків фізкультурно-спортивного напряму

1

Гетьман Валерій Вікторович

Тадіївський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів –дитячий садок»

березень

березень

27.02-10.03

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми «Сучасні підходи до організації дозвіллєвої діяльності учнів у закладі освіти»

педагоги-організатори, класні керівники, культорганізатори, координатори учнівського самоврядування, вихователі інтернатних закладів, гуртожитків, керівники гуртків

1

Ярмоленко Оксана Григорівна

ВРЦТДЮ

03.04-14.04

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми «Особливості вивчення шкільного курсу української літератури за новою програмою»

учителі української мови і літератури

1

Лісова Ніна Михайлівна

Володарська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

03.04-14.04

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми «Управлінський та науково-методичний супровід інноваційної діяльності позашкільних навчальних закладів»

директори, заступники директорів, методисти позашкільних навчальних закладів

1

Хохич Інна Степанівна

ВРЦТДЮ

18.04-28.04

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми «Літературознавчий аналіз твору на уроках зарубіжної літератури у старших класах»

(розробник: О.О. Дем’яненко)

учителі зарубіжної літератури, російської мови

1

Рабенко Ірина Дмитрівна

 

травень

15.05-26.05

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми «Інтегрований підхід до викладання математики й інформатики в загальноосвітніх навчальних закладах»

учителі, які викладають два предмети: математику й інформатику

2

Смітюх Галина Павлівна

 

 

Вольвах Ірина Петрівна

Городище Пустоварівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Косівське НВО ЗОШ І-ІІ ступенів

15.05-26.05

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми «Формування екологічної культури учнів на уроках предметів природничого циклу та в позаурочний час»

учителі екології, біології, хімії, географії, керівники гуртків

2

Курінна Інна Борисівна

Поліщук Ольга Тимофіївна

Косівське НВО ЗОШ І-ІІ ступенів

Тадіївський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів –дитячий садок»

15.05-26.05

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми «Організаційно-педагогічні аспекти національно-патріотичного виховання учнів школи І ступеня» (розробник: К.В. Плівачук)

вчителі початкових класів, вихователі ГПД

 

1

Омельченко Людмила Миколаївна

Гайворонський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів –дитячий садок»

червень

29.05-09.06

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми «Психолого-педагогічний супровід освітньої діяльності обдарованих вихованців позашкільних навчальних закладів»

методисти, керівники гуртків еколого-натуралістичного, дослідницько-експериментального, соціально-реабілітаційного, гуманітарного напрямів

1

Загребельна Світлана Миколаївна

ВРЦТДЮ

Усього

 

 

 

48

 

 

 

 

 

Завідувач районного методичного кабінету А.М.Гончарук


 

 

 

 

 

 

 

Додаток 10

до наказу відділу освіти

13.06. 2015 № 245

 

План-графік

проведення курсів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників

у 2016/2017 навчальному році на базі Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти»

 

 

місяць

категорія

працівників

 

 

 

кваліфік

категорія

кількість

 

ПІП

 

Навчальний заклад

вересень

05.09-30.09

 

05.09-16.09

 

 

шаблоны для dleскачать фильмы

Коментарі до статті:

Шановний відвідувач, Ви зашли на сайт як незареєстрований користувач
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або зайти на сайт під своїм логіном

Зареєструватись

Новини osvita.ua

Інфоресурс протестував систему е-кабінетів

Систему електронних кабінетів вступників готують до роботи в умовах пікового навантаження
26 червня 2019 19:20

Цього року запрацює механізм першочергового вступу

Це стосується вступників, які виявили бажання відпрацювати у сільській місцевості
26 червня 2019 19:12

Вступна кампанія: як проходитимуть творчі конкурси

Цього року МОН частково змінило терміни проведення творчих конкурсів на бюджетні місця
26 червня 2019 18:39

Уряд затвердив кількість бюджетних місць для вступ ...

Кабінет Міністрів затвердив обсяги державного замовлення на підготовку фахівців
26 червня 2019 17:46

91% батьків щомісяця сплачують шкільні внески

91,1% українських батьків сплачують щомісячні внески у школах і дитячих садках
26 червня 2019 17:13

Вивчайте англійську на південному узбережжі Англії

Відправте дитину на шкільні канікули за кордон - такий формат навчання дає гарантований результат
26 червня 2019 16:29

Хто на сайті

Всього на сайті: 3
Гостей: 2
Користувачів: - отсутствуют
Роботи: crawl Bot

20-ка відвідувачів: admin, Alla

Опитування

Оцініть наш сайт

Добре
Задовільно
Жахливо

«    Червень 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Статистика